Behandling och bedömning av tvångsproblem

18 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare: MindMeet AB

Syfte med kursen

  • Kursen riktar sig till kliniska psykologer som vill fördjupa kunskaper inom fältet för mer komplexa och svårare tvångsrelaterade problem. Kursens tydliga profil är att stödja verksamheter att bättre hjälpa och behandla patient med tvångsproblem. Kursen har en specialiserad inriktning med bredd och djup kunskapsnivå vad det gäller bedömning, diagnostisering och behandling. Kursen vilar på en grund av kognitiv beteendeterapi och vetenskaplighet.
  • Psykologen skall inte bara kunna behandla utan också etablera behandlingsprogram, utbilda och handleda annan personal angående patienter med tvångsproblematik.
  • Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar kring behandling. Vi övar olika moment i behandlingen som psykoedukation, exponering och responsprevention. Vi berör också hur anhöriga kan delta i behandlingsarbetet samt vidmakthållandeprogram.
  • De tvångsrelaterade problem som berörs under kursen är OCD, hoarding disorder, trichotillomani, BDD samt tvång och neuropsykiatri. Kursen innefattar också aktuell forskning inom de olika områdena.

Läs mer här.

jun
26

26 juni

Immersion course in Therapeutic Assessment with adult clients

Massa Carrara, Italy
aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB