Child–Parent Psychotherapy (CPP)

04 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen

Ericastiftelsens utbildning i Child–Parent Psychotherapy (CPP)
En evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0–6 år
Nivå: Avancerad, 20 hp

CPP är en behandlingsmetod för barn 0-6 år som har upplevt traumatiserande händelser, exempelvis våld i olika former, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster. Metoden är manualiserad och har god forskningsevidens. Den teoretiska grunden är integrativ och utgår bl a från psykodynamisk utvecklingspsykologi och teorier om anknytning, trauma och kognitiv beteendeteori.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.
Utbildningsplan

jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
17

17 januari

Fördjupning i Affektfokuserad Psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet