Child–Parent Psychotherapy (CPP)

04 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen

Ericastiftelsens utbildning i Child–Parent Psychotherapy (CPP)
En evidensbaserad behandlingsmodell för traumatiserade barn 0–6 år
Nivå: Avancerad, 20 hp

CPP är en behandlingsmetod för barn 0-6 år som har upplevt traumatiserande händelser, exempelvis våld i olika former, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster. Metoden är manualiserad och har god forskningsevidens. Den teoretiska grunden är integrativ och utgår bl a från psykodynamisk utvecklingspsykologi och teorier om anknytning, trauma och kognitiv beteendeteori.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.
Utbildningsplan

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
28

28 augusti

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR terapi, del 1 och 2 samt EMDR för barn. 20 hp

Stockholm: Kursanordnare: Ericastiftelsen