Core-utbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

07 september

Plats: Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi som syftar till att behandla ett brett spektrum av olika psykiska problem så effektivt som möjligt. Core-utbildningen i ISTDP är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med fokus på affekter, ångest och försvar. Andra året riktas mer mot att bygga upp färdigheter att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP.

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet