Core-utbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

07 september

Plats: Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi som syftar till att behandla ett brett spektrum av olika psykiska problem så effektivt som möjligt. Core-utbildningen i ISTDP är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med fokus på affekter, ångest och försvar. Andra året riktas mer mot att bygga upp färdigheter att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP.

aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
29

29 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi