Core-utbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

07 september

Plats: Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi som syftar till att behandla ett brett spektrum av olika psykiska problem så effektivt som möjligt. Core-utbildningen i ISTDP är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med fokus på affekter, ångest och försvar. Andra året riktas mer mot att bygga upp färdigheter att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP.

aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder (EV2210)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet