Core-utbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

07 september

Plats: Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi som syftar till att behandla ett brett spektrum av olika psykiska problem så effektivt som möjligt. Core-utbildningen i ISTDP är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med fokus på affekter, ångest och försvar. Andra året riktas mer mot att bygga upp färdigheter att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP.

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB