Föräldrastöd - att främja barns positiva hälsoutveckling

27 september

Plats: Stockholm Ersta konferens & hotell. Kursgivare: WiseMind AB

Föräldrar är en viktig resurs för att främja barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Psykologer inom BUP, skola, BVC, MVC, socialtjänst och andra vårdgivare, både offentliga och privata, kommer i kontakt med föräldrar som har behov av stöd i frågor och problem som de ställs inför i sitt föräldraskap. Kursens syfte är att få fördjupad kunskap om hur föräldrastöd kan utformas och hur stödet kan anpassas till familjers behov.

Kursen avser öka förståelsen för familjers olika livsvillkor och ge färdigheter hur man kan främja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga via interventioner i familjen.  Kursen har ett barnvetenskapligt perspektiv och fokus läggs även på barns behov och på vikten av att barn kommer till tals. 

Läs mer och anmäl dig här

jun
26

26 juni

Immersion course in Therapeutic Assessment with adult clients

Massa Carrara, Italy
aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB