MMPI-2 och dess kliniska tillämpning

26 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi och Psykologisk behandling/Psykoterapi. Det kan innebära att kursen också kan tjäna som specialistkurs för en enskild STP-psykolog som går en annan specialitet. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser STP-psykologen har gått. Kursen riktar sig även till psykologer som inte går specialistutbildningen och som då kan välja att delta endast dag 1-2.

MMPI-2 är ett bredspektrumtest avsett att mäta ett antal centrala personlighetsmönster och emotionella störningar. Det anses vara världens mest använda personlighetstest och den empiriska forskningsbasen är mycket omfattande. Testet har sin huvudsakliga tillämpning inom klinisk psykologi/psykiatri men används även inom exempelvis somatisk hälso- och sjukvård och inom det arbetspsykologiska fältet. Testet innehåller 567 item/påstående fördelade på ett stort antal skalor och fångar in såväl stabila personlighetsdrag som symtom av mer akut/situationsbetingat slag.

Läs mer här.

aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB
aug
30

30 augusti

TVÅNGSSYNDROM HOS BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA – HANTERING, BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Stockholm, WiseMind AB