Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna

27 september

Plats: Lund. Kursanordnare: Neuroutbildarna i Lund AB

Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:
- Ha djupgående kunskaper om bedömning av neuropsykologiska avvikelser hos barn, vuxna och äldre med utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade störningar, skador och sjukdomar.
- Tillämpa neuropsykologisk teori i att planera och genomföra en neuropsykologisk utredning i ett tvärprofessionellt sammanhang. Studenten ska kunna anpassa utredningsstrategin till barn, vuxna och äldre med misstänkta utvecklingsrelaterade och/eller förvärvade neuropsykologiska avvikelser.
- Kritiskt värdera och tillämpa teoretisk kunskap inom fältet i förståelsen av kliniska problem.

Kursen är reackrediterad som två av sex specialistkurser; som två fördjupningskurser inom neuropsykologi.

Läs mer här.

jun
26

26 juni

Immersion course in Therapeutic Assessment with adult clients

Massa Carrara, Italy
aug
01

01 augusti

Mentaliseringsbaserade interventioner för föräldrar och närstående, 7,5 hp

Höstterminen 2018
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm, WiseMind AB
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB