ACT specialistkurs för psykologer

07 oktober

Plats: Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB

Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av Psykologisk Flexibilitet.

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’ har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. 

sep
23

23 september

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Umeå. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
sep
23

23 september

Handledarutbildning i psykoterapi annan psykologisk behandling

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
sep
23

23 september

Utbildning inom Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Stockholm. Kursanordnare : Risling Partners
sep
24

24 september

Personlighet och personlighetsstörningar- utredning och diagnostik av ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
sep
25

25 september

Personalhandledning och Konsultationsmetodik för Psykologer

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet