ACT specialistkurs för psykologer

01 maj

Plats: Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB

Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av Psykologisk Flexibilitet.

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’ har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. 

jan
18

18 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (EV2113)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
18

18 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Professionell handledning för psykologer

Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson
jan
21

21 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
jan
26

26 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB