ADOS-2 Specialistkursackrediterad, 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 april, 24 maj 2024

06 december

Plats: STOCKHOLM (digital kurs). Kursanordnare : Karolinska Institutet

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är en standardiserad diagnostisk observation av autistiska beteenden där socialt samspel, verbal och ickeverbal kommunikation samt stereotypa och repetitiva beteenden bedöms.

Kursen omfattar modul 1-4 (Knattemodulen med fokus på de allra yngsta barnen, ges i separat kurs). I kursen ingår motsvarande ADOS-2 Grundkurs kombinerad med en specialistdel där du fördjupar och redovisar dina kunskaper och färdigheter i metoden och identifiering av autistiska beteenden. Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: • Forensisk psykologi • Funktionshindrens psykologi • Klinisk barn- och ungdomspsykologi • Klinisk vuxenpsykologi • Missbruks- och beroendepsykologi • Neuropsykologi • Pedagogisk psykologi Kurslänk: https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/ados-2-specialistkursackrediterad-6-8-dec-2023-16-feb-12-apr-24-maj

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera