Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

03 februari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : SAPU på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer - Västra Götalandsregionen

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introduktionskursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Syftet med kursen är att deltagarna genom praktiknära föreläsningar/workshops om och övningar i centrala metoder, samt genom metodkonsultationer, fördjupar sina kunskaper i praktiken.

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet