Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

26 augusti

Plats: Göteborg. Kursanordnare : SAPU

Syftet med specialistkursen är att ge deltagarna kunskap om teori underliggande den affektfokuserade psykodynamiska terapin liksom ingående centrala begrepp.

Syftet är även att ge grundläggande kunskap om den psykoterapeutiska tillämpningen. Syftet är vidare att via egna erfarenheter under övningar i självreflektion ge deltagarna insikt i betydelsen av (och därmed skapa förutsättningar för utveckling av sin förmåga till) att arbeta med intensiva affektupplevelser i affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen omfattar sex lärarledda kursdagar inklusive en examinationsdag. I kursen ingår även genomförande av uppgifter/självstudier. Kursen riktar sig främst till psykologer anställda inom Västra Götalandsregionen men i mån av plats ges även tillträde till anställda hos andra arbetsgivare.

aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder (EV2210)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet