Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Anpassningar av psykologisk behandling och andra åtgärder vid NPF, barn och vuxna - ett neurovetenskapligt perspektiv

21 september

Plats: Ges digitalt. Kursanordnare : Katarina A Sörngård och Maria Bühler

Många psykologer efterfrågar kompetens i hur man kan anpassa psykologisk behandling och andra insatser när patienten har autism, adhd eller IF eller svag teoretisk begåvning. Kursen ger en fördjupad förståelse av vilka funktioner som är påverkade vid respektive tillstånd och hur det kommer till uttryck i såväl vardag som klinik. Evidensläget är fortfarande begränsat vid behandling av komplexa tillstånd och psykologen kan bli tvungen att anpassa sina metoder till patientens förutsättningar.

Under kursen får man ta del av hur en anpassning av såväl behandling, som utredning och andra interventioner kan gå till i praktiken. Kursen tar avstamp i modern neurovetenskaplig forskning och visar på vilket sätt denna har relevans i det praktiska arbetet. Kursupplägget går från teoretiskt till allt mer handfast konkret tillämpning och avslutas med ett inifrånperspektiv av Anna PG, poet och författare som också har autism och adhd. Kursen är ackrediterad för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och vuxenpsykologi, klinisk vuxenpsykologi.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
29

29 augusti

Parterapi i KBT - Integrative behavioral couple therapy

Stockholm, KBT arrangemang