Anpassningar av psykologisk behandling och andra åtgärder vid NPF, barn och vuxna - ett neurovetenskapligt perspektiv

21 september

Plats: Ges digitalt. Kursanordnare : Katarina A Sörngård och Maria Bühler

Många psykologer efterfrågar kompetens i hur man kan anpassa psykologisk behandling och andra insatser när patienten har autism, adhd eller IF eller svag teoretisk begåvning. Kursen ger en fördjupad förståelse av vilka funktioner som är påverkade vid respektive tillstånd och hur det kommer till uttryck i såväl vardag som klinik. Evidensläget är fortfarande begränsat vid behandling av komplexa tillstånd och psykologen kan bli tvungen att anpassa sina metoder till patientens förutsättningar.

Under kursen får man ta del av hur en anpassning av såväl behandling, som utredning och andra interventioner kan gå till i praktiken. Kursen tar avstamp i modern neurovetenskaplig forskning och visar på vilket sätt denna har relevans i det praktiska arbetet. Kursupplägget går från teoretiskt till allt mer handfast konkret tillämpning och avslutas med ett inifrånperspektiv av Anna PG, poet och författare som också har autism och adhd. Kursen är ackrediterad för inriktningarna neuropsykologi, pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och vuxenpsykologi, klinisk vuxenpsykologi.

 information om kursinnehåll och anmälan

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström