Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning

20 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg

Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning Ackrediterad som tre fördjupningskurser inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer.

Välkommen till vår uppskattade specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning. Utbildningen ges nu för fjärde gången och har inför den nya omgången fått en uppdaterad struktur avseende innehåll och utbildningsmoment. Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom det organisationspsykologiska fältet. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom det arbets- och organisationspsykologiska området samt teorier, metoder och träning i hur du som konsult kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag. https://sanktlukas.se/goteborg/organisationspsykologi/organisationskonsultutbildning/

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet