Avancerad klinisk färdighetsträning

22 september

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna

Kursen riktar sig till psykologer med minst grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), vilka vill fördjupa sin kompetens i generella och specifika kliniska färdigheter. Syftet med denna kurs är att bidra till ökad självreflektion och stimulera till fortsatt lärande i yrkeslivet. Detta uppnås genom att dels identifiera behovet av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, dels kartlägga egna hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.

Utgångspunkten för kursen är deliberate self-practice, det vill säga ändamålsenlig träning för att uppnå väldefinierad mål bortom nuvarande kompetensnivå, vilket tillämpas inom ramen för undervisningen och mellan utbildningstillfällena. Dessutom vigs stort utrymme till övningar tillsammans med lärare som är psykologer och psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet, där fokus handlar om att urskilja svårigheter i behandlingsarbetet. Studenten ska efter avslutad kurs sedan sammanfatta sina erfarenheter och mål i en individuell utvecklingsplan.

okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
okt
11

11 oktober

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen