Avancerad neuropsykologi - distans (dubbelkurs)

23 september

Plats: Distans. Kursanordnare : JR-Neuroutbildning, Jarl Risberg, prof. em.

Kursen syftar till att goda kunskaper om centrala nervsystemets utveckling, anatomi och funktion samt fördjupade insikter om symptom, skademekanismer och behandling vid olika neuropsykiatriska, neurologiska och psykiatriska sjukdomar.

Den syftar också till att goda insikter rörande olika metoder för morfologisk och funktionell hjärnavbildning samt ge fördjupade kunskaper om neuropsykologiska teorier och forskningsresultat rörande mentala funktioner som uppmärksamhet, minne, språk samt exekutiva och emotionella funktioner. 

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom