Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Karolinska institutet

08 september

Plats: Plats: Stockholm

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk. Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i Prolonged Exposure. RA4399

Metoden har utvecklats av professor Edna Foa och utvärderats med mycket gott resultat i många olika länder och i olika typer av traumapopulationer. Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig deltagaren för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE. https://utbildning.ki.se/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
okt
11

11 oktober

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen