Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Karolinska institutet

08 september

Plats: Plats: Stockholm

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk. Behandlingsdelen kommer att omfatta en fördjupning i Prolonged Exposure. RA4399

Metoden har utvecklats av professor Edna Foa och utvärderats med mycket gott resultat i många olika länder och i olika typer av traumapopulationer. Efter avslutad godkänd kurs kvalificerar sig deltagaren för att gå vidare och genom handledning bli certifierad behandlare i PE. https://utbildning.ki.se/kursutbud-inom-uppdragsutbildning

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström