Beteendeanalytisk organisationsutveckling - BAOU/OBM

14 september

Plats: Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB

Välkommen till våra kurser som syftar till att tillämpa beteendeanalys i arbetet med att utveckla organisationer, grupper, ledarskap. Beteendeanalytisk organisationsutveckling eller på engelska Organizational Behavior Management/OBM är väl förankrat i empirisk psykologi och fokuserar på på praktiska metoder för verksamhetsutveckling.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen