Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

14 februari

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

Välkommen till våra kurser som syftar till att tillämpa beteendeanalys i arbetet med att utveckla organisationer, grupper, ledarskap. Beteendeanalytisk organisationsutveckling eller på engelska Organizational Behavior Management/OBM är väl förankrat i empirisk psykologi och fokuserar på på praktiska metoder för verksamhetsutveckling.

BAOU är särskilt intressant för psykologer som vill utveckla sitt kunnande inom organisationspsykologin med ett perspektiv som är både teoretiskt väl förankrat i empirisk psykologi och innehåller praktiska metoder.

 information om kursinnehåll och anmälan

mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB
mar
11

11 mars

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND
mar
11

11 mars

I ledarskapets gränsland Ett ledarutvecklingsprogram för ST-psykologer

Sigtuna och delvis distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W