Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

14 februari

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

Välkommen till våra kurser som syftar till att tillämpa beteendeanalys i arbetet med att utveckla organisationer, grupper, ledarskap. Beteendeanalytisk organisationsutveckling eller på engelska Organizational Behavior Management/OBM är väl förankrat i empirisk psykologi och fokuserar på på praktiska metoder för verksamhetsutveckling.

BAOU är särskilt intressant för psykologer som vill utveckla sitt kunnande inom organisationspsykologin med ett perspektiv som är både teoretiskt väl förankrat i empirisk psykologi och innehåller praktiska metoder.

 information om kursinnehåll och anmälan

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND