Beteendeanalytisk organisationsutveckling

27 september

Plats: Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB

Välkommen till våra kurser som syftar till att tillämpa beteendeanalys i arbetet med att utveckla organisationer, grupper, ledarskap.

Beteendeanalytiskt organisationsutveckling eller på engelska Organizational Behavior Management OBM är väl förankrat i empirisk psykologi och fokuserar på praktiska metoder för verksamhetsutveckling.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg