Beteendedesign och beslutsfattande – I arbete med organisation, arbetsmiljö, lärmiljö, hållbarhet och folkhälsa

08 september

Plats: Ersta konferens, Stockholm, under kursdagarna. Halvdag handledning & halvdag examination sker digitalt med verktyget Zoom. Kursanordnare : WiseMind

Vi välkomnar till en kurs i ett högaktuellt forskningsfält som kan ge oss en fördjupad förståelse för människors beteende och lär oss verktyg att arbeta med i förändringsarbete på individ, grupp och samhällsnivå. Kursen kommer att ge dig kunskap om beteendedesign, nudging, beslutsfattande, lärmiljöer, beteendeekonomi, system 1 och system 2 (att tänka snabbt och långsamt), beslutsarkitektur, bias-free organisations samt gå igenom de viktigaste teorierna och forskningsresultaten relaterade till dessa begrepp.

Vidare ger dig kursen en fördjupad kunskap kring hur forskning inom beteendevetenskap, kognitionspsykologi, emotionspsykologi, socialpsykologi och nationalekonomi har lagt grunden för detta forskningsfält. Stort fokus ligger på praktisk tillämpning inom psykologyrket.   Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser, som en fördjupningskurs inom Arbets- och organisationspsykologi, Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas som specialistkurs inom andra inriktningar beroende av psykologens studieplan.  

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen