Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

07 oktober

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna

Kursen riktar sig till psykologer med KBT-inriktning, som vill fördjupa sina kunskaper inom det beteendemedicinska fältet. Fokus ligger på beteendeanalys, både individuell och multidisciplinär, samt behandling av olika beteendemedicinska besvär.

Annat som tas upp är arbete i multidisciplinära beteendemedicinska team, särskilda utmaningar inom beteendemedicinen samt evidensläget för behandling av olika tillstånd. Kursen passar både den som redan arbetar med beteendemedicinsk problematik inom till exempel somatisk vård eller primärvård, och den som är intresserad av att göra det. Kursen är reackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen