Beteendemedicinsk beteendeanalys och behandling

07 oktober

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna

Kursen riktar sig till psykologer med KBT-inriktning, som vill fördjupa sina kunskaper inom det beteendemedicinska fältet. Fokus ligger på beteendeanalys, både individuell och multidisciplinär, samt behandling av olika beteendemedicinska besvär.

Annat som tas upp är arbete i multidisciplinära beteendemedicinska team, särskilda utmaningar inom beteendemedicinen samt evidensläget för behandling av olika tillstånd. Kursen passar både den som redan arbetar med beteendemedicinsk problematik inom till exempel somatisk vård eller primärvård, och den som är intresserad av att göra det. Kursen är reackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi