Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

24 augusti

Plats: Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildterapi och bildskapande kan användas som komplement till samtalsbehandling. I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta patienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa en fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi på psykodynamisk grund. Exempel på tillämpning kommer också att ges för andra teoretiska inriktningar, såsom KBT. Kursens syfte är att deltagaren ska tillägna sig en övergripande teoretisk och praktisk orientering i hur man kan använda bildterapi som komplement till samtalsbehandling. Kursen vilar främst på psykodynamisk grund men exempel på tillämpning kommer också ges för andra teoretiska inriktningar.

Kursens syfte är att deltagaren ska tillägna sig en övergripande teoretisk och praktisk orientering i hur man kan använda bildterapi som komplement till samtalsbehandling. Kursen vilar främst på psykodynamisk grund men exempel på tillämpning kommer också ges för andra teoretiska inriktningar.

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
aug
25

25 augusti

Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen