Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

24 augusti

Plats: Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildterapi och bildskapande kan användas som komplement till samtalsbehandling. I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta patienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa en fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi på psykodynamisk grund. Exempel på tillämpning kommer också att ges för andra teoretiska inriktningar, såsom KBT. Kursens syfte är att deltagaren ska tillägna sig en övergripande teoretisk och praktisk orientering i hur man kan använda bildterapi som komplement till samtalsbehandling. Kursen vilar främst på psykodynamisk grund men exempel på tillämpning kommer också ges för andra teoretiska inriktningar.

Kursens syfte är att deltagaren ska tillägna sig en övergripande teoretisk och praktisk orientering i hur man kan använda bildterapi som komplement till samtalsbehandling. Kursen vilar främst på psykodynamisk grund men exempel på tillämpning kommer också ges för andra teoretiska inriktningar.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg