Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

01 oktober

Plats: Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén

Kursen kommer att ge orienterande teoretiska och praktiska kunskaper i hur bildterapi kan användas som komplement till samtalsbehandling med psykodynamisk inriktning.

I en tid när intresset och söktrycket för psykoterapi ökar behövs fler verktyg att möta patienter med olika behov. Bilder kan vara ett verktyg för att skapa en fördjupad förståelse mellan terapeut och patient i en samtalsterapi på psykodynamisk grund.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom