Certifierad handledningsutbildning för organisation, verksamhet, individ och grupp

26 januari

Plats: Göteborg/hybrid. Kursanordnare : Kbt-gruppen Göteborg AB

Nu startar vi igång vår handledarutbildning igen! Vi har gjort förändringar i kursplan (se bilaga) med utökad handledning och större fokus på processer och färdigheter. Vår tanke är att erbjuda en handledarutbildning som följer de krav som organisationer, universitet, kommuner och landsting har på handledare.

Så med en bas inom inlärningsteorin och kognitiv beteendeterapi kommer ni under två terminer få en handledarutbildning som ger er goda färdigheter att fungera som handledare oavsett var ni hamnar eller i vilken position, om det är som formell handledare, PLA eller som chef. Välkomna!!

dec
06

06 december

ADOS-2 Specialistkursackrediterad, 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 april, 24 maj 2024

STOCKHOLM (digital kurs). Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W