Certifierad handledningsutbildning för organisation, verksamhet, individ och grupp

26 januari

Plats: Göteborg/hybrid. Kursanordnare : Kbt-gruppen Göteborg AB

Nu startar vi igång vår handledarutbildning igen! Vi har gjort förändringar i kursplan (se bilaga) med utökad handledning och större fokus på processer och färdigheter. Vår tanke är att erbjuda en handledarutbildning som följer de krav som organisationer, universitet, kommuner och landsting har på handledare.

Så med en bas inom inlärningsteorin och kognitiv beteendeterapi kommer ni under två terminer få en handledarutbildning som ger er goda färdigheter att fungera som handledare oavsett var ni hamnar eller i vilken position, om det är som formell handledare, PLA eller som chef. Välkomna!!

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND