Certifierad handledningsutbildning för verksamhet, individ och grupp.

29 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg

I rollen som specialistpsykolog utgör förmågan att förmedla och handleda personal, grupper och organisationer i psykologiska metoder en av de grundläggande färdigheterna man behöver.

Behovet av regelbunden professionsinriktad handledning har på senare år i en högre grad uppmärksammats i forskning, och fler och fler organisationer efterfrågar professionell handledning. Syftet med kursen är att ge psykologer fördjupad teoretisk kunskap och färdigheter inom evidensbaserad handledningsmetodik, samt praktisk erfarenhet av handledning. I kursen ingår också momentet handledning på handledning där man inom utbildningens ramar får chans att både få handledning, och träna på att ge handledning till andra kursdeltagare. Kursen syftar till att ge en förmåga att handleda i en bredd av olika verksamheter. Kursen är således en breddkurs och är lämplig för de som jobbar med handledning inom ex. verksamhetshandledning, konsultativt gentemot föräldrar, utbildningshandledning, organisation, eller bara vill utveckla sina förmågor att handleda som chef.

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet