Chefshandledning

14 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg

Välkommen till vår utbildning på specialistnivå i chefshandledning.

Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt teorier, metoder och träning i hur du som handledare kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag. Kursen har fokus på färdighetsträning. Du kommer att få öva dig på att chefshandleda i flera steg. Utbildningen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer. Utbildningen ges helt digitalt, via Teams. Formerna för utbildningen varierar mellan föreläsningar, övning i chefshandledning, seminarier och egen inläsning.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom