Compassion Fokuserad Terapi för Psykiatri och Primärvård

07 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Kbtgruppen

Denna specialistkurs har utvecklats för att möta ett ökat krav på metoder för att behandla personer med hög självkritik och skam

Compassion Fokuserad Terapi fungerar som ett komplement till standardbehandlingar där framsteg hindras av skam och självkritik.  Detta program motsvarar det som kallas Postgraduate training 1, och kräver erfarenhet av terapeutiskt arbete. Efter avslutad kurs skall studenterna känna sig trygga att bedriva CFT. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund. 

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi