Compassion Fokuserad Terapi för Psykiatri och Primärvård

07 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Kbtgruppen

Denna specialistkurs har utvecklats för att möta ett ökat krav på metoder för att behandla personer med hög självkritik och skam

Compassion Fokuserad Terapi fungerar som ett komplement till standardbehandlingar där framsteg hindras av skam och självkritik.  Detta program motsvarar det som kallas Postgraduate training 1, och kräver erfarenhet av terapeutiskt arbete. Efter avslutad kurs skall studenterna känna sig trygga att bedriva CFT. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund. 

okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, Göteborg HT19

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Unified Protocol för Barn och Ungdomar – 8 dagars specialistkurs Göteborg

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Compassion och självmedkänsla

Göteborg: Kursanordnare : Compassionutbildning.se
okt
17

17 oktober

Unified Protocol individuell och gruppbehandling HT19

Göteborg: Kursanordnare :Verksam Psykologi
okt
21

21 oktober

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress- uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB