Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

04 oktober

Plats: Trädgårdsgatan 3, Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg

Denna kurs har utvecklats för att möta ett ökat krav på metoder för att behandla personer med hög självkritik och skam, där standardbehandlingar inte visar sig ge önskad effekt.

Compassion Fokuserad Terapi fungerar som ett komplement till standardbehandlingar där framsteg hindras av skam och självkritik.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom