Coreutbildning i ISTDP

26 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet

Utbildningen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi av Psykologförbundet. Utbildningen kan även ackrediteras som en eller flera breddkurser inom annan specialisering beroende på den enskilde STP-psykologens övriga kurser. Psykologförbundet gör en bedömning av den enskilde STP-psykologens övriga meriter.

Coreutbildningen är en treårig grundutbildning som syftar till att fördjupa både den teoretiska förståelsen och den praktiska tillämpningen av ISTDP. Stor betoning ligger på individanpassade upplevelsebaserade inslag där den enskilde utbildningsdeltagaren får möjlighet att utveckla sin psykoterapeutiska hantverksskicklighet. Utbildningsgruppen träffas för tolv tredagarsmoduler under tre års tid, dvs. en modul ungefär var tredje månad. Sammantaget består utbildningen av 36 heldagar som sammanlagt innehåller cirka 250 undervisningstimmar. Varje tredagarsmodul innehåller teori, videoobservation, färdighetsträning/rollspelande och handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer. Eftersom många av utbildningsinslagen är upplevelsebaserade sker utbildningen i mindre grupper om 6-10 personer, och stor tonvikt läggs vid att skapa ett tryggt samarbetsklimat i gruppen. Mellan varje tredagarsmodul förväntas kursdeltagarna kontinuerligt ägna sig åt att titta på egna videoinspelningar, läsa kurslitteratur och göra rollspelsövningar på egen hand. Deltagarna förväntas även ta enskild ISTDP-handledning mellan varje modul.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg