Diagnostik, bedömning och utredning. Från primärvård till komplexa ärenden i specialistpsykiatri

16 oktober

Plats: Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

16 okt 2024 Ackrediterad som 1 av 6 fördjupningskurser inom Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi, Hälsopsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. Kontakta specialist@psykologforbundet.se för individuella besked.

Kort om kursen: 6 Heldagar. Efter kursen ska psykologen känna sig trygg med att komma med bedömningar, förslag på åtgärder och kliniskt förankrade behandlingsrekommendationer som passar i arbete inom hälso- och sjukvård. Syftet är att fördjupa kunskaper kring bedömning, utredning och diagnostik. Psykologer behöver god kännedom kring de mest välanvända och beforskade instrument som idag används i den kliniska vardagen. Diagnostisk kompetens och förmåga att värdera symtomatologi utifrån evidensläget är en förutsättning för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård. Här ges psykologen en möjlighet till fördjupad träning inom diagnostik och informationsinsamling och rekommendationsarbete. Detta är nödvändigt för att kunna verka i en klinisk vardag som ofta domineras av komplexa ärenden med patienter med sociala svårigheter, missbruk, nedsatt kognitivt fungerande och en flora av psykiatriska symtom. Psykologens kompetens kring beteenden och funktion av beteenden kan därmed användas som en plattform för att kunna värdera symtom för att säkerställa diagnostiska resonemang. Kursen ger fördjupad kunskap kring differentialdiagnostik och komplexa ärenden för att kunna föra dessa typer av resonemang och vilket främjar teamarbete med andra yrkeskategorier. Sammanfattningsvis syftar kursen till att fördjupa och ge erfarenhet av arbete kring patienter från 15 år och uppåt med olika funktionsnedsättningar. Att göra bedömningar och utredning när individen har nedsatt kognitiva förmåga, bristande i funktionsnivå både affektivt, emotionellt och kognitivt samt förbättra informationsinsamlandet och systematiserandet för att arbeta för att psykologen i klinisk verksamhet ska kunna känna trygghet i diagnosställandet samt föra resonemang med kliniker av annan yrkesbakgrund. Allt detta inom ramen för evidensbaserade metoder och psykologisk praktik. Utbildare: Alexandra Rosendahl Santillo, Leg psykolog Leg psykoterapeut Specialist psykologisk behandling/ psykoterapi, Handledare och lärare KBT, Hanna Bolanowska, Leg. psykolog. Camilla Olsson, Leg psykolog, Leg Psykoterapeut. Läs mer här, och möjlighet till anmälan: https://psykologpartners.se/utbildning/specialistkurs-diagnostik-bedomning-och-utredning-fran-primarvard-till-komplexa-arenden-i-specialistpsykiatri__538277/

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W