Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

08 maj

Plats: Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende bedömningen av funktionellt somatiska syndrom (vanligen Fibromyalgi, IBS och Kroniskt Trötthetssyndrom eller ME/CFS) och kroppssyndrom (DSM 5, somatic symptom disorder) och hur behandlingsprinciperfrån Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) kan tillämpas i dessa patientgrupper

För mer kursinformation och ansökningshandlingar: www.psychology.su.se/itb

e-postadress till kontaktperson/kursansvarig: Robert Johansson: robert.johansson@psychology.su.se

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W