EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

25 maj

Plats: Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT

Välkommen till grundutbildning i Emotionsfokuserad Terapi Level 1-3!

Den ger även möjlighet att bli certifierad EFT-terapeut. Du kommer under utbildningen lära dig nya och effektiva sätt att förändra patientens emotionella problem och smärta. Den ger dig omfattande träning och nya färdigheter för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Du får upplärning i bland annat avancerad empatisk kommunikation, emotionellt aktiverande interventioner och hur främja positiva emotionella resurser hos patienten. Undervisningen är både teoretisk och upplevelsebaserad. Detta kommer att ske genom en kombination av undervisning, videopresentationer, live demonstrationer, falldiskussioner och övningar under handledning. EFT är en forskningsbaserad metod med ett integrativt ideal och transdiagnostiskt förhållningssätt. EFT kan användas som självständig metod, och även integreras i andra metoder som KBT, DBT, UP, PDT eller andra känslofokuserade terapier. I Norge har EFT de senaste åren blivit en av de mest populära specialistutbildningar för psykologer. Detta är en grundutbildning i EFT godkänd av International Society for Emotion Focused Therapy. Mer info finner du på www.sieft.se/kurs "I predict that over the next 30 years, clinicians of all orientations will come to accept it as part of their foundational knowledge base." - Jeremy D. Safran, PhD.

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB