Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

25 maj

Plats: Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT

Välkommen till specialistkursen i Emotionsfokuserad Terapi – Level 1!

Under denna kurs får du lära dig nya och effektiva sätt att förändra patientens emotionella problem, och får nya färdigheter för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi. Speciellt fokus läggs på följande: • Hur främja och använda den terapeutiska alliansen. • Avancerad och riktad empati som främjar emotionella processer. • Emotionellt aktiverande tekniker i arbete med självkritik. • Emotionellt aktiverande tekniker i arbetet med svåra relationer • Tekniker i arbete med emotionella blockeringar/självavbrytanden/undvikanden. • Tekniker för att öka patientens kontakt med känslor. • Empatisk och hjälpsam fallkonceptualiering. Undervisningen är både teoretisk och upplevelsebaserad. Detta kommer att ske genom en kombination av undervisning, videopresentationer, live demonstrationer, falldiskussioner och övningar under handledning. I Norge har EFT de senaste åren blivit en av de mest populära specialistutbildningar för psykologer. Level 1 ingår som del av grundutbildningen i EFT och är godkänd av International Society for Emotion Focused Therapy. Mer info hittar du på www.sieft.se/kurs ”Emotion-Focused Therapy is still pushing the field in areas where the mainstream lags”. – Steven Hayes.

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB