Emotionsfokuserad Terapi: Specialistkurs för psykologer

09 maj

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi

Välkommen till specialistkursen i Emotionsfokuserad Terapi! Under denna kurs får du lära dig nya och effektiva sätt att förändra patientens emotionella problem, och får nya färdigheter för att arbeta aktivt med emotioner i psykoterapi.

Speciellt fokus läggs på följande: • Hur främja och använda den terapeutiska alliansen. • Avancerad och riktad empati som främjar produktiva emotionella processer. • Emotionellt aktiverande tekniker i arbete med självkritik. • Emotionsellt aktiverande tekniker i arbete med ångest. • Emotionellt aktiverande tekniker i arbetet med svåra relationer och upplevelser. • Tekniker i arbete med emotionella blockeringar/undvikanden. • Tekniker för att öka patientens kontakt med egna känslor. • Empatisk och hjälpsam fallkonceptualisering. Undervisningen är både teoretisk och upplevelsebaserad. Detta kommer att ske genom en kombination av undervisning, videopresentationer, live demonstrationer, falldiskussioner och övningar under handledning. Level 1 ingår som del av grundutbildningen i EFT och är godkänd av International Society for Emotion Focused Therapy. ”Emotion-focused therapy is still pushing the field in areas where the mainstream lags”. – Steven Hayes.

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W