Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

19 september

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

Kursen skall ses om en fördjupningskurs inom specialiteterna Psykologisk behandling/Psykoterapi eller Klinisk psykologi.

Mål, Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i emotionsreglerande behandling i grupp (Emotion Regulation Group Therapy; ERGT) och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården och av andra aktörer som har i uppdrag att erbjuda behandling för patienter med självskadebeteende.

okt
04

04 oktober

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
okt
06

06 oktober

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
07

07 oktober

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Distanskurs med möjlighet till examination i Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
okt
10

10 oktober

OBM steg 2

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
okt
10

10 oktober

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg