Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

21 augusti

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i emotionsreglerande behandling i grupp (Emotion Regulation Group Therapy; ERGT) och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården och av andra aktörer som har i uppdrag att erbjuda behandling för patienter med självskadebeteende.

Kursen fokuserar på känsloregleringsstrategier, upplevelsebaserad undervisning och studentaktivt lärande.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
21

21 augusti

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik barn

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT23

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digital. Kursanordnare : WISEMIND