EVIDENSBASERAD BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR

26 oktober

Plats: Stockholm och digital. Kursanordnare : WISEMIND

Kursen består av 6 heldagar uppdelade på två heldagar inklusive examination och däremellan ges skriftliga hemuppgifter. Innehållet ges genom föreläsningar, praktiska demonstrationer av behandlings-interventioner, genomgång av fallbeskrivningar, övningar i par och grupp samt individuella skriftliga uppgifter. Stort fokus ligger på praktisk träning av färdigheter genom rollspel.

Kursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk fördjupning om psykologisk behandling av barn och ungdomar. Särskilt fokus läggs på hur psykologiska behandlingsmetoder kan skräddarsys utifrån den unga patientens individuella problematik, utvecklingsmässiga behov och förutsättningar. Kursen tar sin utgångspunkt i den evidensbaserade kunskap som finns inom området och vill ge bättre förutsättningar för att arbeta med samsjuklighet, komplex problematik, svårigheter med motivation och vid behandling via föräldrar. Kursen fokuserar därför på vikten av att systematisera interventioner och löpande granska och utvärdera behandling. Fokus läggs även på att lära ut nödvändiga och avancerade terapeutiska färdigheter för att bedriva psykologisk behandling med barn, ungdomar och deras familjer i grupp och individuellt samt att resonera kring de två perspektiven inom EBPP för att identifiera utmaningar och lösningar i implementeringen. För mer information och kursbokning: www.wisemind.se

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W