Evidensbaserad behandling för långvarig smärta – del 1

23 september

Plats: Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna Uppland AB

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom teorier och modeller för långvarig smärta.

Kursen förmedlar både teoretiska kunskaper och kliniskt användbara färdigheter som är av största vikt vid bemötande, bedömning och behandling av människor som lider av långvarig smärta.

nov
01

01 november

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel, Johan Möller, Helena Tronner
nov
08

08 november

Coreutbildning i ISTDP

Stockholm. Kursanordnare : ISTDP-institutet
nov
08

08 november

IPT Nivå A HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
nov
15

15 november

Interpersonell psykoterapi för tonåringar och unga vuxna, IPT och IPT-A, distans, 15 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
15

15 november

Transdiagnostisk behandling av PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet

Malmö.Kursanordnare : Linda Nordin och Sophia Åkerblom