EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

21 februari

Plats: Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen, klinisk barn, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, forensisk psykologi, funktionshindrens psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi. Kursen är en specialistkurs för psykologer som önskar fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå.

Kursen bygger vidare på WiseMinds specialistkurs Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1 och syftar till att ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Har du läst annan motsvarande kurs är du också behörig för kursen eller har en bakgrund alternativt arbetar inom området. Kontakta oss gärna om du är osäker. Ett genomgående tema i kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Kursen tar upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna. Kursanmälan görs på www.wisemind.se under rubriken "Kursanmälan". Vid frågor kontakta oss gärna info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58

apr
13

13 april

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
apr
17

17 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP)

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
apr
17

17 april

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W