Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

11 mars

Plats: STOCKHOLM OCH DIGITALT DELTAGANDE MÖJLIGT. Kursanordnare : WISEMIND

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – del 2. Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi samt Funktionshindrens psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Vidare kan kursen räknas som breddkurs för alla andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Detta är en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Kursen bygger vidare på specialistkursen Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1 och syftar till att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Har du läst annan motsvarande kurs är du också behörig för kursen eller har en bakgrund, alternativt arbetar inom området. Kontakta oss gärna om du är osäker kring behörighet. Kursen syftar till att ge psykologer fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och en mer övergripande konceptuell nivå. Ett genomgående tema på kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Kursen tar också upp utredning och bedömning av neuropsykiatriska störningar, personlighetsstörningar, exekutiv och adaptiv funktion. Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna. Kurslärare är välmeriterade Rickard Ahlberg. Kursanmälan görs på: www.wisemind.se under rubriken "Kursanmälan". Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: info@wisemind.se eller ring oss på: 076-325 49 58.

 information om kursinnehåll och anmälan

apr
22

22 april

OBM steg 1 - två dagar

Stockholm. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström
apr
23

23 april

Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare: Ericastiftelsen
maj
06

06 maj

Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom (EAET)

Stockholm. Kursanordnare: Uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
maj
13

13 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap
maj
13

13 maj

IPT-Interpersonell psykoterapi teoretisk utbildning Nivå A + Utbildningshandledning Nivå B

Digitalt. Kursanordnare:Linneuniversitetet psykologiska institutionen