EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 1 VT-22

18 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Wisemind

Vi bjuder in till en uppskattad specialistkurs i utredning och diagnostik som syftar till att ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn och ungdomspsykologi, beroende psykologi, funktionshindrens psykologi, neuro-psykologi samt forensisk psykologi. Kursen ger en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå. Kursledare är Rickard Ahlberg, leg psykolog.

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet