Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

28 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn och ungdomspsykologi, beroende psykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi samt forensisk psykologi.

Syfte och sammanfattning av innehåll Kursen är en av WiseMinds två fristående specialistkurser i utredning och diagnostik och syftar till att ge psykologer fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen ger en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå. Ett genomgående tema i kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt där syftet är att utveckla kunskapen om och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. Kursen ger fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik, inklusive utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Särskild vikt ges till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Kursen tar upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, inklusive DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna. 

mar
02

02 mars

Introduktionskurs

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
mar
04

04 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
mar
05

05 mars

Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Göteborg. Kursanordnare : Compassionutbildning.se
mar
09

09 mars

Barn och trauma

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen
mar
12

12 mars

Unified Protocol för vuxna individuell & gruppbehandling

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB