Existentiell vägledning (Counselling)

17 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologos

I don’t know where the artificial stops and the real starts. ― Andy Warhol

Existentiell vägledning (Counselling) är en fortsättningsskurs inom existentiell psykoterapi och utgör andra delkursen i Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer. Kursen utforskar den absurda människans livsvärldar, i gränslandet mellan rationellt och irrationellt. Vi kommer se hur krisen kan bryta oss ur vardagslunken, våra invanda föreställningar och därmed öppna upp för subjektets sanning och ett fullare liv. Kris, skuld och lidande ses inte som sjukdomar som ska botas utan som naturliga och ofrånkomliga aspekter av existensen som kan stärka och utveckla människan. De studerande tillägnar sig väsentlig, tillämpad existensfilosofi (Camus, Merleau-Ponty, de Beauvoir, Levinas m.fl.) samt fördjupning i den fenomenologiska arbetsmetoden. Läs mer: https://psykologos.se/specialistkurs-for-psykologer-existentiell-vagledning-counselling/

jan
13

13 januari

SPECIALISTUTBILDNING CHEFSHANDLEDNING

Digitalt. Kursanordnare : S:t Lukas Göteborg
jan
13

13 januari

NUDGING/BETEENDEDESIGN OCH BESLUTSFATTANDE

STOCKHOLM/DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
17

17 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
18

18 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. KBTPsykologerna Uppland
jan
18

18 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT22

Göteorg eller digitalt. Kursanordnare : VerksamPsykologi