Existentiell vägledning (Counselling)

27 januari

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologos

Vad är verklighet och vad är fiktion? Vad är det att ha fäste i tillvaron, vad är det att förlora fästet, och vad är det att återfå fäste? Existentiell vägledning (counselling) är en fortsättningskurs inom existentiell psykoterapi och kursdeltagaren får här fördjupa sig i den absurda människan och hennes möte med krisen. Inom det existentiella perspektivet anses inte krisen vara en sjukdom som bör botas, utan istället en naturlig och ofrånkomlig aspekt av tillvaron som kan stärka och utveckla människan. Den existentiella psykoterapin är en terapitradition som bygger på existensfilosofi och fenomenologi (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir m.fl).  Existentiell vägledning (counselling) behandlar 1900-talsfilosofer såsom Camus, Merleau-Ponty, Levinas och de Beauvoir, samt samtida existentiella psykoterapeuter såsom exempelvis Spinelli, Bazzano och van Deurzen.

Läs mer: https://psykologos.se/specialistkurs-for-psykologer-existentiell-vagledning-counselling/

 information om kursinnehåll och anmälan

feb
09

09 februari

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
14

14 februari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
feb
21

21 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna - Del 2

Digital kurs. Kursanordnare : WISEMIND