Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

07 maj

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet

Denna utbildning vänder sig till psykologer och ger kunskap och färdigheter i hur man genomför ”state of the art”-exponering för patienter med somatiska sjukdomar.

Principerna kan även användas för att öka effektiviteten av exponeringsbehandling för patienter med psykiatriska tillstånd. Behandlingsupplägget är unikt i sitt innehåll och har visat sig vara effektivt för t.ex. irritable bowel syndrome hos barn och vuxna, fibromyalgi och hälsoångest samt lovande i pågående forskning på astma, eksem och förmaksflimmer.

maj
07

07 maj

Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB