Fördjupning i Affektfokuserad Psykodynamisk terapi

17 januari

Plats: Stockholm. Kursanordnare : SAPU

Fördjupningsutbildningen i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattar sex heldagar, 9.00 -16.00. De fyra sista dagarnas eftermiddagspass utgörs av metodkonsultationer utifrån egeninspeladesamtal av deltagarnas ärenden

Varje utbildningsdag inleds med föreläsning/workshop med varvad teori och övningar i att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk tillämpning av olika metoder för arbete mot delmålen reducera försvar, reglera maladaptiv hämmande affekt och fördjupa adaptiv affekt och åt de olika utmaningar de medför för klient och terapeut.

jan
18

18 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (EV2113)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
18

18 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Professionell handledning för psykologer

Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson
jan
21

21 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
jan
26

26 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB