Fördjupning i evidensbaserad klinisk forskning

01 mars

Plats: Malmö. Kursanordnare : Linda Nordin & Sophia Åkerblom

En specialistkurs med fokus på tolkning och genomförande av kvantitativ forskning, med möjlighet att utforma det egna specialistarbetet.

Detta är en specialistkurs för psykologer som vänder sig till dig som vill kunna läsa och förstå klinisk forskning. Har du liksom många andra svårigheter att förstå dig på evidensbegreppen, samt att värdera styrkor och svagheter i olika forskningsdesigner och studier? Kanske är du även intresserad av svårigheter med datainsamling inom kliniska verksamheter och vilka etiska överväganden som bör göras i samband med sådan forskning? Då är detta en kurs för dig! Du får redskap i att tolka vanligt förekommande forskningsdesigner och tillhörande kvantitativa metoder. Kursen ger även fördjupade praktiska kunskaper i att lägga upp datainsamlingar och utforma vetenskapliga studier. Under kursens gång får du individuell handledning och stöd som syftar till att hjälpa dig att designa en studie som kan implementeras i den egna kliniska verksamheten. Tanken är att ett sådant upplägg ska ge dig värdefull praktisk vägledning i utformningen av en design som kan användas för att lägga upp ditt specialistarbete. Detta är en specialistkurs för psykologer som vänder sig till dig som vill kunna läsa och förstå klinisk forskning. Har du liksom många andra svårigheter att förstå dig på evidensbegreppen, samt att värdera styrkor och svagheter i olika forskningsdesigner och studier? Kanske är du även intresserad av svårigheter med datainsamling inom kliniska verksamheter och vilka etiska överväganden som bör göras i samband med sådan forskning? Då är detta en kurs för dig! Du får redskap i att tolka vanligt förekommande forskningsdesigner och tillhörande kvantitativa metoder. Kursen ger även fördjupade praktiska kunskaper i att lägga upp datainsamlingar och utforma vetenskapliga studier. Under kursens gång får du individuell handledning och stöd som syftar till att hjälpa dig att designa en studie som kan implementeras i den egna kliniska verksamheten. Tanken är att ett sådant upplägg ska ge dig värdefull praktisk vägledning i utformningen av en design som kan användas för att lägga upp ditt specialistarbete. 

mar
08

08 mars

KBT, NPF och samsjuklighet

Uppsala (och via länk). Kursanordnare: KBTpsykologerna
mar
15

15 mars

IPT Nivå A VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
17

17 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
18

18 mars

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Distans/ Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB