Fördjupningsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

17 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning

Fördjupningskursen i affektfokuserad psykodynamisk terapi med start 17 april 2023 omfattar sex heldagar. De fyra sista dagarnas eftermiddagspass utgörs av metodkonsultationer utifrån egeninspelade samtal av deltagarnas ärenden. Det är ett krav att själv filma och medföra materialet för uppspelning vid konsultationerna.

Varje utbildningsdag inleds med föreläsning/workshop med varvad teori och övningar i att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Huvuddelen av tiden ägnas åt praktisk tillämpning av olika metoder för arbete mot delmålen reducera försvar, reglera maladaptiv hämmande affekt och fördjupa adaptiv affekt, och åt de olika utmaningar de medför för klient och terapeut. Deltagarna förbereder sig genom att inför föreläsningar/workshops formulera och reflektera över egna utmaningar kopplade till metoder för arbete mot respektive delmål. Övningar i självreflektion är ett genomgående tema med syfte att öka grad av medvetenhet om egna inre konflikter, affektreglering och psykologiska försvar, specifikt kopplat till att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Metodkonsultationerna förbereds genom strukturerade hemuppgifter utifrån egenfilmade samtal där såväl patientens behov som deltagarens utmaningar klargörs. Konsultationerna syftar till att genom personlig feedback ge ökad grad av skicklighet i tillämpning av metoden liksom ökad grad av medvetenhet om sin egen belägenhet i rollen som affektfokuserad terapeut.

 information om kursinnehåll och anmälan

aug
21

21 augusti

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik barn

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT23

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digital. Kursanordnare : WISEMIND