Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning (EV2107)

01 november

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Kursen tar upp hur effekterna av förändringsprocesser följs upp och utvärderas. Häri blir både kvantitativa och kvalitativa metoder viktiga.

Centralt i kursen är att lära av erfarenheter från hur utvärderingspraktiker och styrformer som ibland benämnts New Public Management har påverkat utformning av verksamheter.

nov
01

01 november

Fortsättning i evidensbasering: verksamhetsförändring och uppföljning (EV2107)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: kvalitativa metoder (EV2220)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
nov
11

11 november

Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska institutet
nov
11

11 november

Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
16

16 november

IPT Nivå A HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi