Funktionell analys, ACT och RFT som verktyg för att förstå och behandla psykos och annan komplex psykiatrisk problematik

26 september

Plats: Västerås. Kursanordnare : Lilla psykologbyrån

Den här kursen handlar om hur funktionell analys, med hjälp av modern språk- och kognitionsteori i form av RFT, kan användas som ett flexibelt kliniskt verktyg för att skapa förutsättningar för förståelse och beteendeförändring även vid de mest komplexa psykiatriska tillstånden.

Kursen syftar till att lära deltagaren att stå stadigt på en grund av fördjupad funktionell analys, när mötet med patienten skapar förvirring och osäkerhet, och därmed ge förutsättningar för effektivt och flexibelt terapeutbeteende.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi