Funktionell analys, ACT och RFT som verktyg för att förstå och behandla psykos och annan komplex psykiatrisk problematik

26 september

Plats: Västerås. Kursanordnare : Lilla psykologbyrån

Den här kursen handlar om hur funktionell analys, med hjälp av modern språk- och kognitionsteori i form av RFT, kan användas som ett flexibelt kliniskt verktyg för att skapa förutsättningar för förståelse och beteendeförändring även vid de mest komplexa psykiatriska tillstånden.

Kursen syftar till att lära deltagaren att stå stadigt på en grund av fördjupad funktionell analys, när mötet med patienten skapar förvirring och osäkerhet, och därmed ge förutsättningar för effektivt och flexibelt terapeutbeteende.

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen