HÄLSOPSYKOLOGI, del 2

23 november

Plats: Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB

Kursen bygger vidare på WiseMinds specialistkurs Hälsopsykologi och syftar till att ge psykologen fördjupade kunskaper om psykologiska faktorers betydelse vid hälsopsykologiska problem som stressrelaterad utmattning och problem som rör kvinnors och ungdomars hälsa.

En viktig del av kursen handlar om hur du som psykolog kan stödja hälsofrämjande beteendeförändring, både proaktivt (prevention) och vid återhämtning från ohälsa (behandling och rehabilitering). Ett förkunskapskrav är grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, då de kliniska momenten utgår från KBT.

dec
07

07 december

Specialistkurs Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Distans: Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
dec
15

15 december

Interpersonell Psykoterapi nivå B

Göteborg. Kursanordnare : Familjeterapimottagningen i Göteborg AB/ Unni Bonnedal tillsammans med Västra Götalandsregionen
jan
11

11 januari

Vetenskap och evidens - En metodkurs inför specialistarbetet

Stockholm och Uppsala. Kursanordnare: KBTPsykologerna
jan
14

14 januari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Umeå. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB.
jan
15

15 januari

Transdiagnostisk behandling för samsjuklig smärta och emotionell problematik

Örebro. Kursanordnare : Örebro universitet