HÄLSOPSYKOLOGI

10 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om psykologins betydelse vid hälsopsykologiska problem som smärta, sömn och stress, samt vilken roll du som psykolog kan spela vid bedömning och behandling av dessa problem. Kursen är på avancerad nivå och fokuserar på:

- Ohälsa i modern tid, t ex problem med smärta, sömn och stress
- Framträdande teorier och modeller inom hälsopsykologi
- Hälsopsykologiska insatser på olika nivåer: prevention vs. rehabilitering
- Psykologiska faktorer i smärta, sömn och stress
- Psykologiska behandlingsmetoder vid hälsopsykologisk problematik.
- Kvinnors hälsa: Hälsopsykologiska problem som specifikt rör kvinnor, såsom vulvovaginal smärta och förlossningsrädsla

Huvudfokus under behandlingsdelen kommer ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hälsopsykologiska problem. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har gedigen kunskap och erfarenhet av kliniskt
arbete och/eller forskning inom området och består av legitimerade psykologer och
disputerade forskare i psykologi.

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi