HÄLSOPSYKOLOGI

10 oktober

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om psykologins betydelse vid hälsopsykologiska problem som smärta, sömn och stress, samt vilken roll du som psykolog kan spela vid bedömning och behandling av dessa problem. Kursen är på avancerad nivå och fokuserar på:

- Ohälsa i modern tid, t ex problem med smärta, sömn och stress
- Framträdande teorier och modeller inom hälsopsykologi
- Hälsopsykologiska insatser på olika nivåer: prevention vs. rehabilitering
- Psykologiska faktorer i smärta, sömn och stress
- Psykologiska behandlingsmetoder vid hälsopsykologisk problematik.
- Kvinnors hälsa: Hälsopsykologiska problem som specifikt rör kvinnor, såsom vulvovaginal smärta och förlossningsrädsla

Huvudfokus under behandlingsdelen kommer ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hälsopsykologiska problem. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har gedigen kunskap och erfarenhet av kliniskt
arbete och/eller forskning inom området och består av legitimerade psykologer och
disputerade forskare i psykologi.

okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, Göteborg HT19

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Unified Protocol för Barn och Ungdomar – 8 dagars specialistkurs Göteborg

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Compassion och självmedkänsla

Göteborg: Kursanordnare : Compassionutbildning.se
okt
17

17 oktober

Unified Protocol individuell och gruppbehandling HT19

Göteborg: Kursanordnare :Verksam Psykologi
okt
21

21 oktober

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress- uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB